Saturday, January 30, 2010

Nota 5: Hubungan Permasalahan Kajian dengan Persoalan Kajian dan Objektif

...well sekarang saya cuba simpulkan hubungan di antara permasalahan kajian dengan persoalan kajian dan objektif kajian...

...tadi dalam nota 1..saya bertanya kepada anda semua apakah ada masalah? cuba kenal pasti betul-betul apa masalah yang anda (ataupun sapa-sapapun..masyarakat, etc) hadapi..kadang-kadang nampak masalah depan mata tapi tak dapat berkata-kata (masalah articulation)...

...setelah kita kenal pasti masalah..cth: pencemaran udara di kawasan X

...maka kita bina permasalahan kajian..lihat nota 2..yg terdiri dari 4 kenyataan..

..kenyataan pertama (description of the ideal scenario - values that your audience considers important and that are relevant to the problem)

..kenyataan kedua (the reality of the situation) - huraikan keadaan yang sebenarnya berlaku..

..kenyataan ketiga (the consequence for the audience) - jelaskan akibat-akibat dari situasi dalam kenyataan kedua..

..Kenyataan keempat (kenyataan tesis/kajian) - apa yang hendak saudara lakukan dalam kajian ini..

...lepas tu kita bentuk persoalan kajian berdasarkan kepada persoalan what? Why dan How...

...jadi terakhir kita jawab le persoalan what, why dan how tu mengikut turutan 1 dengan 1; 2 dengan 2; 3 dengan 3....

......................................kita tengok pulak ulasan karya selepas ini...

Nota 4: Objektif Kajian

....Objektif kajian ialah apa yang hendak kita capai melalui kajian yang kita lakukan...objektif kajian haruslah menjawab persoalan kajian yang telah kita bentuk dalam nota 3.

...secara mudahnya..jika terdapat 3 persoalan kajian maka seharusnya ada 3 objektif kajian...ini kerana setiap satu persoalan perlulah dijawab dalam objektif kajian...

..misalnya..persoalan 1 (what)..apakah maksud pencemaran udara?

..jadi objektif pertama ialah: meneliti maksud pencemaran udara. (menjawab persoalan 1)

...contoh kedua...persoalan 2 (why)...mengapa berlaku pencemaran udara?

..jadi objektif kedua ialah: mengkaji punca berlakunya pencemaran udara. (menjawab persoalan 2)

...contoh ketiga...persoalan 3 (how)...bagaimana pencemaran udara berlaku?

..jadi objektif ketiga ialah: mengkaji proses penemaran udara berlaku. (menjawab persoalan 3).

...oleh yang demikian, objektif kajian dibahagikan kepada 3 berdasarkan kepada 3 persoalan kajian...jika kita lihat di sini..objektif dibentuk bagi menjawab persoalan kajian yang kita bentuk dari permasalahan kajian (dalam nota 2)

....seterusnya kita lihat ulasan karya..apakah peranan ulasan karya dalam research/kajian..sebelum itu saya tunjukan hubungan di antara permasalahan kajian dengan persoalan kajian dan objektif kajian....

Nota 3: Persoalan Kajian

...ok setelah anda berjaya membentuk permasalahan kajian dan tesis statement (maksud research yang hendak dilakukan(dalam Nota 2)...apakah yang harus dilakukan?

....langkah seterusnya ialah membentuk persoalan kajian...

...paling mudah membentuk persoalan kajian ialah dengan mengemukakan 3 soalan iaitu:

What...Why...How...

...berbalik kepada nota 2:

What (apa).. apakah maksud pencemaran udara?, apakah faktor menyebabkan berlakunya pencemaran udara? apakah peranan pihak yang mengawal pencemaran udara?

Why (mengapa)..mengapa berlakunya pencemaran udara? mengapa pihak bertanggung jawab gagal mengawal pencemaran udara? mengapa penduduk sekitar tidak selesa dengan pencemaran udara?

How (bagaimana)..bagaimana pencemaran udara boleh berlaku? bagaimana tindakan pihak bertanggung jawab dalam membendung masalah pencemaran udara? bagaimana reaksi penduduk sekitar?

....di atas merupakan contoh persoalan-persoalan kajian yang boleh dibentuk oleh penyelidik... setelah siap dibentuk persoalan kajian apakah langkah selanjutnya...

...langkah seterusnya ialah membentuk objektif kajian...


Nota 2: Ada Masalah?

Bila dah ada masalah....

...banyak proposal atau cadangan penyelidikan yang dihantar kepada saya..tapi susah untuk saya mengenalpasti dengan tepat apakah sebenarnya maksud proposal itu..ini kerana dalam satu proposal tu banyak sangat masalah yang hendak dikaji...soalnya mengapa terjadinya perkara ini?

...suka saya berikan satu 'format' bagaimana dapat menyatakan masalah dengan tepat supaya pembaca dapat memahami apa yang sebenarnya yang hendak kita bagi tau...

...format ini saya katakan sebagai "formula membentuk permasalahan kajian" ataupun "formulating problem statements".

...ramai pelajar menyatakan ada masalah tetapi masalah yang diberi sangat besar misalnya masalah pencemaran..tetapi pencemaran yang mana satu...adakah pencemaran udara, air, atau bunyi?

...baiklah katakan kita memilih pencemaran udara...

...langkah pertama ialah membentuk kenyataan 1.

Kenyataan 1: Kenyataan ini mestilah menghuraikan 'the ideal scenario' dan mampu menarik perhatian pembaca.

Kerajaan sentiasa berusaha menerusi berbagai tindakan untuk memastikan tidak berlakunya pencemaran udara, misalnya melalui program kempen mencegah pencemaran udara.

...kenyataan 1 di atas dihubungkan dengan kenyataan 2 dengan menggunakan perkataan TETAPI (ataupun seerti dengannya..akan tetapi..etc)

Kenyataan 2 : Situasi sebenar masalah yang kamu ada/nampak/tahu (the reality of the situation)

TETAPI....apa yang berlaku di kawasan X sebaliknya, pencemaran udara berlaku hampir saban hari akibat dari projek pembinaan yang dijalankan di kawasan tersebut.

Kenyataan 3: Terangkan akibat dari kenyataan 2.

Akibat dari keadaan tersebut, pencemaran udara telah menyebabkan penduduk sekitar mengalami gangguan kesihatan seperti batuk kering, serangan virus dan sebagainya.

Research: Your proposed research to investigate the possibility of making the reality more like the Ideal.

Kajian: Oleh yang demikian, kajian ini dicadangkan untuk mengkaji dengan mencari sebab mengapa pencemaran udara berlaku di kawasan X.

Contoh: The purpose of this ............... (biographical, phenomenological, grounded theory, ethnographic, case) study is (was? will be?) to ............ (understand? describe? develop? discover?) the ........... (central focus for the study) for ........ ( the unit of analysis: a person? processes? groups? site?). At this stage in the research, the ............ (central focus being studied) will be generally defined as ......... (provide a general definition of the central concept) (Creswell 1998).

......Jadi kajian anda ialah mencari sebab mengapa berlakunya pencemaran udara di kawasan X.

Nota 1: Theoretical Framework

...banyak soalan ditanya kepada saya apakah itu kerangka teoritikal dalam penyelidikan bagi tujuan praktikum mahupun latihan ilmiah..kerangka teoritikal merujuk kepada beberapa kompenan dalam satu penyelidikan..kompenan tersebut ialah konsep, ulasan karya berdasarkan kajian sebelum ini, teknik pengumpulan data dan analisis ke atas data yang telah dikumpulkan..

...tetapi sebelum itu..perkara yang penting dalam penyelidikan ialah mengenalpasti masalah yang hendak dikaji..jika tak ada masalah maka tak gunalah kita kaji..misalnya, jika kita hidup dalam satu bandar yang tak ada masalah..so tak payahlah kita kaji apa-apa sebab dah tak ada masalah.

...tapi jika kehidupan kita kat bandar tu ada masalah maka adalah sebab untuk kita kaji masalah tersebut..begitu juga dalam organisasi..kalau tak ada masalah maka tak perlu dibuat kajian atau dijalankan sebarang kajian dalam organisasi tersebut..

...secara ringkasnya kajian hanya bermula apabila wujudnya masalah..tak ada masalah maka tak adalah kajian...

Monday, January 18, 2010

Kesesakan Jalan raya

Kesesakan Jalan raya

Perancangan pembangunan bandar yang baik seharusnya akan menghasilkan sebuah pertempatan yang selesa dan teratur. Pertempatan yang selesa dan teratur ini dapat dilihat misalnya dari segi susunan bangunan, jalan raya dan kemudahan awam. Namun begitu, biarpun sebaik mana perancangan pembangunan sesebuah Bandar itu dilakukan, satu masalah yang sukar di atasi adalah masalah kesesakan jalan raya. Masalah ini bukan sahaja dihadapi oleh Negara kita sahaja malah turut berlaku di merata dunia.

Di Bangkok, Thailand masalah kesesakan jalan raya telah berlarutan sejak sekian lama malah dikatakan menjadi semakin teruk. Dilaporkan lebih daripada 2.6 juta kenderaan melalui jalan raya di Bangkok setiap hari. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan tahap kebisingan yang tinggi bagi penduduk di bandar tersebut. Masalah utama di Bangkok ialah ketiadaan system pengangkutan awam yang cekap dan mencukupi. Kemudahan yang ada sebahagiannya berhadapan dengan berbagai masalah. Misalnya, kos penyelenggaraan yang tinggi dan laluan perkhidmatan yang terhad.

Masalah kesesakan jalan raya turut juga berlaku di Jakarta, Indonesia. Kesesakan jalan raya yang teruk berlaku hampir setiap hari terutama pada waktu pagi dan petang. Ini kerana pada kedua-dua waktu tersebut jalan raya dipenuhi dengan kenderaan yang membawa pekerja-pekerja untuk ke pejabat dan pulang ke rumah. Punca kesesakan berlaku disebabkan oleh jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Di laporkan di Jakarta pertambahan pendaftaran motorsikal bertambah lebih 60% dari 1.5 juta pada 1998 kepada 2.4 juta pada 2002. Sementara jumlah kenderaan persendirian seperti kereta bertambah dari 1 juta pada 1998 kepada 1.4 juta pada 2002.

Seperti mana di Bangkok dan Jakarta, Kuala Lumpur turut menghadapi masalah kesesakan jalan raya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemalangan, bilangan kenderaan yang tinggi, kerosakan lampu isyarat, dan sebagainya. Masalah kesesakan ini menjadi bertambah buruk setiap kali pada masa hari hujan. Dengan sistem pembentongan dan perparitan yang tidak dapat menampung jumlah air hujan yang tinggi, limpahan air akan memenuhi jalan raya-jalan raya di sekitar bandar tersebut. Akibatnya, banyak jalan raya tidak dapat dilalui sebagaimana hari biasa dan keadaan ini sekaligus menyebabkan kenderaan terperangkap dalam kesesakan untuk tempoh masa yang panjang.

Banyak pihak menyalahkan di antara satu sama lain dalam menangani masalah kesesakan jalan raya. Terdapat pihak mendakwa perancangan pembangunan yang tidak dilakukan secara sewajarnya merupakan punca utama masalah berkenaan timbul. Bangunan-bangunan didirikan tanpa memikirkan soal perparitan yang mencukupi dan bermacam lagi dakwaan-dakwaan yang lain. Namun yang pasti apa juga punca yang menyebabkan masalah kesesakan jalan raya, masalah tersebut memberi kesan besar kepada pengguna jalan raya itu sendiri serta masyarakat.

Terdapat kajian di Negara maju yang menunjukkan bahawa individu yang terperangkap dalam kesesakan jalan raya menghadapi masalah tekanan jiwa dan kecewa. Hal ini disebabkan oleh kegagalan mereka untuk sampai ke sesuatu destinasi dalam masa yang sepatutnya. Seringkali perancangan yang diatur terganggu atau gagal sama sekali. Misalnya, seseorang yang sepatutnya sampai ke pejabat sebelum pukul 9 pagi, tetapi disebabkan oleh masalah tersebut maka mereka sering lewat. Perkara ini jika berlarutan boleh memberi kesan kepada kerjaya seseorang itu. Begitu juga pada waktu pulang dari tempat kerja. Masa yang sepatutnya dapat dihabiskan untuk bersama keluarga pada sebelah petang, terbuang begitu saja di atas jalan raya yang sesak. Akibatnya boleh merenggangkan hubungan kekeluargaan.

Selain dari itu, seseorang yang menjadi ‘mangsa’ kesesakan jalan raya boleh terpengaruh dengan sikap yang buruk. Bagi mereka yang kurang sabar, kecenderungan untuk bersikap agresif seperti mana ketika memandu boleh menyebabkan keluarga terutama anak-anak di rumah menjadi mangsa keadaan. Tidak hairanlah kes-kes yang melibatkan pertelingkahan antara ahli keluarga sentiasa bertambah sungguhpun tidak sampai ke tahap yang serius. Oleh yang demikian, masalah kesesakan jalan raya tidak hanya melambatkan perjalanan tetapi turut menyentap rasa sabar seseorang pengguna dan menjadikan seseorang itu bertukar watak menjadi agresif. Lebih teruk sikap agresif itu terbawa-bawa ke rumah hinggakan ahli keluarga turut menerima kesannya.

Banyak lagi kesan besar yang timbul akibat daripada masalah kesesakan jalan raya. Masalah bertambahnya kemalangan jalan raya, berkurangnya tumpuan ketika memandu, kos bahan api yang meningkat dan sebagainya antara masalah yang lazim. Namun begitu, antara kesan yang tidak kurang penting ialah kesan kepada ekonomi Negara terutama kepada sector perniagaan. Oleh kerana masalah kesesakan jalan raya melibatkan peningkatan kos bahan api (minyak), banyak syarikat perkhidmatan penghantaran barangan menggenakan kadar caj yang tinggi bagi menghantar barangan di kawasan yang sering menghadapi masalah tersebut. Ini kerana caj yang tinggi terpaksa dikenakan bagi menampung kos bahan api yang dihabiskan serta masa yang panjang terpaksa di ambil bagi sesuatu penghantaran barangan. Keadaan ini sekaligus meningkatkan kos operasi sesebuah syarikat. Sehubungan dengan itu, banyak syarikat terpaksa mengalih operasi syarikat ke negara lain yang mana masalah kesesakan jalan raya lebih rendah berbanding dengan negara kita. Rentetan dari itu, kegiatan ekonomi Negara menjadi berkurang sekaligus memberi kesan kepada Negara dan rakyat.

Di kebanyakan Negara-negara membangun seperti Malaysia, antara punca pendapatan Negara diperoleh dari kegiatan pelancongan. Menerusi kemasukan pelancong-pelancong asing ke Negara kita, Negara akan mendapat tukaran asing yang begitu tinggi. Kutipan wang menerusi sewa bilik hotel, kenderaan, makanan, perkhidmatan pemandu pelancong dan sebagainya memberi pulangan besar kepada Negara. Namun jika masalah kesesakan jalan raya tidak diselesaikan, pulangan dari kegiatan pelancongan akan berkurangan dan sekaligus menutup rezeki pengusaha-pengusaha pelancongan. Tidak ada pelancong yang kembali untuk kali kedua mengunjungi tempat di mana kesesakan jalan raya menjadi masalah utama. Mereka (pelancong) yang datang untuk satu tempoh, sememangnya berharap akan dapat melawat seberapa banyak tempat yang menarik. Tetapi jika mereka tidak dapat berbuat demikian tentu sekali peluang kita menerima kedatangan mereka untuk kali kedua menjadi tipis.

Sebagai kesimpulan, masalah kesesakan jalan raya di Bandar-bandar besar terutamanya haruslah diselesaikan dengan sebaik mungkin. Akibat dari masalah ini bukan hanya kepada rakyat dalam Negara sahaja tetapi turut menjadi mangsa ialah pelabur-pelabur luar bersama-sama pelancong-pelancong yang dapat memberikan sumber pendapat kepada Negara. Justeru itu, kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perancangan pembangunan bandar, soal menangani kesesakan jalan raya haruslah bermula sejak dari awal perancangan pembangunan dibuat dan bukannya setelah masalah tersebut telah menjadi barah.

Monday, January 11, 2010

Introduction to Sociology (Free Textbook)
kepada sesiapa yang nak baca buku tapi tak nak beli, tak nak pinjam kat library boleh tengok kat sini. free dan mudah untuk diprint. click kat SINI.

OK, selamat membaca!

Saturday, January 9, 2010

Promosi Pelancongan

The video, it turns out, was actually produced as part of a campaign by Visit Denmark, a Danish tourism agency. The idea is, apparently, to market Denmark to male tourists with the implication that it’s easy to have anonymous, unprotected sex with attractive local women who just want to introduce you to Danish customs. I don’t know that the possibility of unplanned pregnancy would be the best tourism draw, but she does assure us that she’s not a slut and she’s not wanting anything from the father, so perhaps that will reassure potential tourists that not only can they have unprotected sex with local women, there are no real consequences to doing so.Mempromosi pelancongan kepada orang asing sememangnya digalakkan kerana akan membantu negara mendapat tukaran wang asing. Namun begitu, kaedah promosi bukanlah satu perkara yang boleh di ambil mudah terutama apabila ia menyentuh soal agama dan adat resam masyarakat.

Wednesday, January 6, 2010

“Need” and the Standard of Living

Beberapa imej 'rumah' di Indonesia dan India. Sumber:'contex'.
Di India...


Monday, January 4, 2010

10 Perkara Buruk Terbaik Minggu Ini

Ramai di kalangan pelajar universiti yang memberi khidmat sosial terutama pada masa cuti semester kepada pelajar sekolah. Khidmat sosial ini sememangnya dituntut sebagai sebahagian dari proses pengajian di universiti. Berbagai-bagai bengkel, kursus, kem-kem motivasi, ceramah dan sebagainya diadakan oleh mahasiswa untuk pelajar sekolah dengan hasrat dapat menanam semangat untuk masuk ke menara gading. Di antara pengisian majlis-majlis tersebut ialah mengganjurkan tingkah laku berdisiplin tinggi. Namun begitu, dalam sibuk-sibuk nak membetulkan pelajar sekolah, sedarkah kita bahawa terdapat segelintir dari kalangan mahasiswa di kampus sekarang amat rendah tahap disiplinnya?

Pengalaman saya menerusi pemerhatian dan pergaulan seharian dalam kampus membuktikan perkara ini. Tahap disiplin di kalangan mahasiswa seperti 'roller coaster' sekejap di bawah sekejap di atas. Berikut saya turunkan 10 perkara buruk yang terbaik bersabit dengan masalah disiplin mahasiswa.

10. selalu ponteng kelas terutama selepas cuti panjang
09. berbual-bual sesama sendiri ketika kuliah sedang berjalan
08. tak reti-reti menyiapkan tugasan biarpun beberapa kali ditegur
07. selalu menandatangani borang kehadiran untuk kawan-kawan yang tak datang
06. tak tutup (switch off)hand phone dalam bilik kuliah
05. selalu tak siap tugasan ataupun lambat 'submit'.
04. meniru atau 'cut paste' dalam menyiapkan tugasan
03. meniru dalam peperiksaan
02. berfesyen tak kena tempat
01. tak tahu yang dia tu student universiti

Saturday, January 2, 2010

Apa itu Sosiologi Pembangunan

Apa itu sosiologi pembangunan?

Secara mudah sosiologi pembangunan dapat dibahagikan kepada dua; sosiologi+pembangunan. Sosiologi merujuk kepada sebuah pendekatan sistematik mengkaji masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, dan kumpulan yang relatif kepada saiz, keturunan, lokasi dan sebagainya. Ahli-ahli sosiologi berminat kepada interaksi yang berlaku di antara individu dengan individu, individu dengan kumpulan, dan individu dengan masyarakat sekeliling. Termasuklah persekitaran di mana seseorang individu itu diam.

Tujuan utama sosiologi ialah membantu seseorang individu atau sebuah masyarakat itu memahami kehidupan mereka sendiri. Cara memahami itu merujuk kepada hubungan yang berlaku di antara individu dan masyarakat, di antara pengalaman peribadi dan umum, di antara realistik dan ideal, dan di antara natural dan construct. Seorang sosiologi juga berminat untuk 'explore' sesuatu masalah. Misalnya dari sudut mencari jawapan kepada satu permasalahan seperti siapa yang terlibat, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang menerima akibat dan sebagainya.Bagi maksud pembangunan pula, secara umum pembangunan merangkumi maksud yang sangat luas. Pembangunan ekonomi, pembangunan kanak-kanak, komuniti, negara, negeri, keluarga, kumpulan, sekolah, universiti, pejabat, kampung dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pembangunan? Ahli-ahli sosiologi sering membincangkan pembangunan dengan merujuk kepada falsafah pembangunan itu sendiri. Maksudnya, mereka lebih gemar mengaitkan istilah pembangunan itu dengan 'permodenan, perubahan sosial, peningkatan kualiti hidup, dan kemampuan berdikari.'Jadi di sini, istilah pembangunan tidak hanya merujuk kepada aspek fizikal (quantity) semata-mata tetapi lebih penting ialah aspek bukan fizikal (quality).

Seterusnya apakah pula yang dimaksudkan dengan sosiologi pembangunan? Sosiologi pembangunan merupakan rangkuman di antara kedua-dua maksud seperti yang dibincangkan di atas. Lebih mudah ia merujuk kepada kajian-kajian ke atas pembangunan dengan menggunakan pendekatan sosiologi.

Apa itu Integriti

Apa itu integriti? Di mana-mana sahaja sering dibualkan tentang kurangnya integriti di kalangan orang ramai, pekerja di sektor awam dan swasta, organisasi hatta mereka di kampung juga tidak terkecuali. Masing-masing sibuk bercakap tentang integriti. Jadi apakah maksud sebenar integriti ini?

Secara ringkasnya, integriti boleh dibincangkan kepada dua bahagian iaitu, pertama bersabit dengan individu; kedua integriti di peringkat organisasi. Namun begitu, pada umumnya integriti merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang wujud di kalangan individu dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi.

Di peringkat individu, integriti ialah keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. Sementara itu di peringkat organisasi tercermin dalam perumusan dan perlaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika berkenaan ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi (corporate culture).

Secara idealnya integriti sama ada di peringkat individu ataupun organisasi bermaksud 'code of behavior'. Jika semua orang melaksanakan kod ini dengan baik mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh agama dan masyarakat bertamadun, nescaya sebuah masyarakat atau negara itu akan maju dan bertamadun. Soalnya, mengapa integriti ini sukar dicapai?

Terdapat banyak kes yang menjadi bukti mengapa integriti sukar dicapai malah masalah tiada integriti masih menjadi masalah utama kepada negara. Kita sering mendengar bagaimana seorang penjawat awam mahupun swasta menerima rasuah untuk memudahkan sesuatu proses yang melibatkan kepentingan umum. Rasuah untuk mendapatkan tender, rasuah untuk memotong barisan, rasuah untuk mengelak dari dikenakan hukuman dan macam-macam lagi. Pada satu tahap amalan tidak berintegriti seperti memberi dan menerima rasuah ini, seakan-akan sudah menjadi sebahagian dari budaya yang diamalkan oleh sebilangan ahli masyarakat.

Sebenarnya, kita tidak perlu melihat terlalu jauh atau besar tentang masalah tiadanya integriti. Tidak perlu sangat untuk kita bincang bagaimana rasuah telah menjadi barah kepada si polan itu atau si polan ini. Sebelum kita membincangkan tentang masalah integriti di kalangan orang lain, elok kita halusi diri kita sendiri. Dalam masa 24 jam, berapa kali kita mandi sehari, berapa kali kita memberus gigi, membersihkan bilik tidur, melakukan ibadat, membaca buku, menyiapkan tugasan, bertanya khabar ibu bapa, sahabat, rakan, dan macam-macam perkara lain yang kita anggap remeh. Anda tahu jawapannya.

Secara ringkasnya, integriti ini merujuk kepada cara kita bertingkah laku. Apakah tujuan kita melakukan itu dan ini? Bagaimana dengan niatnya? dan lebih penting ialah cara atau kaedah untuk mencapai tujuan dan niat itu mestilah dilakukan dengan betul. Maksud betul ialah mengikut ajaran agama dan mematuhi undang-undang.