Saturday, January 30, 2010

Nota 5: Hubungan Permasalahan Kajian dengan Persoalan Kajian dan Objektif

...well sekarang saya cuba simpulkan hubungan di antara permasalahan kajian dengan persoalan kajian dan objektif kajian...

...tadi dalam nota 1..saya bertanya kepada anda semua apakah ada masalah? cuba kenal pasti betul-betul apa masalah yang anda (ataupun sapa-sapapun..masyarakat, etc) hadapi..kadang-kadang nampak masalah depan mata tapi tak dapat berkata-kata (masalah articulation)...

...setelah kita kenal pasti masalah..cth: pencemaran udara di kawasan X

...maka kita bina permasalahan kajian..lihat nota 2..yg terdiri dari 4 kenyataan..

..kenyataan pertama (description of the ideal scenario - values that your audience considers important and that are relevant to the problem)

..kenyataan kedua (the reality of the situation) - huraikan keadaan yang sebenarnya berlaku..

..kenyataan ketiga (the consequence for the audience) - jelaskan akibat-akibat dari situasi dalam kenyataan kedua..

..Kenyataan keempat (kenyataan tesis/kajian) - apa yang hendak saudara lakukan dalam kajian ini..

...lepas tu kita bentuk persoalan kajian berdasarkan kepada persoalan what? Why dan How...

...jadi terakhir kita jawab le persoalan what, why dan how tu mengikut turutan 1 dengan 1; 2 dengan 2; 3 dengan 3....

......................................kita tengok pulak ulasan karya selepas ini...

No comments:

Post a Comment