Saturday, January 30, 2010

Nota 4: Objektif Kajian

....Objektif kajian ialah apa yang hendak kita capai melalui kajian yang kita lakukan...objektif kajian haruslah menjawab persoalan kajian yang telah kita bentuk dalam nota 3.

...secara mudahnya..jika terdapat 3 persoalan kajian maka seharusnya ada 3 objektif kajian...ini kerana setiap satu persoalan perlulah dijawab dalam objektif kajian...

..misalnya..persoalan 1 (what)..apakah maksud pencemaran udara?

..jadi objektif pertama ialah: meneliti maksud pencemaran udara. (menjawab persoalan 1)

...contoh kedua...persoalan 2 (why)...mengapa berlaku pencemaran udara?

..jadi objektif kedua ialah: mengkaji punca berlakunya pencemaran udara. (menjawab persoalan 2)

...contoh ketiga...persoalan 3 (how)...bagaimana pencemaran udara berlaku?

..jadi objektif ketiga ialah: mengkaji proses penemaran udara berlaku. (menjawab persoalan 3).

...oleh yang demikian, objektif kajian dibahagikan kepada 3 berdasarkan kepada 3 persoalan kajian...jika kita lihat di sini..objektif dibentuk bagi menjawab persoalan kajian yang kita bentuk dari permasalahan kajian (dalam nota 2)

....seterusnya kita lihat ulasan karya..apakah peranan ulasan karya dalam research/kajian..sebelum itu saya tunjukan hubungan di antara permasalahan kajian dengan persoalan kajian dan objektif kajian....

No comments:

Post a Comment