Saturday, January 2, 2010

Apa itu Sosiologi Pembangunan

Apa itu sosiologi pembangunan?

Secara mudah sosiologi pembangunan dapat dibahagikan kepada dua; sosiologi+pembangunan. Sosiologi merujuk kepada sebuah pendekatan sistematik mengkaji masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, dan kumpulan yang relatif kepada saiz, keturunan, lokasi dan sebagainya. Ahli-ahli sosiologi berminat kepada interaksi yang berlaku di antara individu dengan individu, individu dengan kumpulan, dan individu dengan masyarakat sekeliling. Termasuklah persekitaran di mana seseorang individu itu diam.

Tujuan utama sosiologi ialah membantu seseorang individu atau sebuah masyarakat itu memahami kehidupan mereka sendiri. Cara memahami itu merujuk kepada hubungan yang berlaku di antara individu dan masyarakat, di antara pengalaman peribadi dan umum, di antara realistik dan ideal, dan di antara natural dan construct. Seorang sosiologi juga berminat untuk 'explore' sesuatu masalah. Misalnya dari sudut mencari jawapan kepada satu permasalahan seperti siapa yang terlibat, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang menerima akibat dan sebagainya.Bagi maksud pembangunan pula, secara umum pembangunan merangkumi maksud yang sangat luas. Pembangunan ekonomi, pembangunan kanak-kanak, komuniti, negara, negeri, keluarga, kumpulan, sekolah, universiti, pejabat, kampung dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pembangunan? Ahli-ahli sosiologi sering membincangkan pembangunan dengan merujuk kepada falsafah pembangunan itu sendiri. Maksudnya, mereka lebih gemar mengaitkan istilah pembangunan itu dengan 'permodenan, perubahan sosial, peningkatan kualiti hidup, dan kemampuan berdikari.'Jadi di sini, istilah pembangunan tidak hanya merujuk kepada aspek fizikal (quantity) semata-mata tetapi lebih penting ialah aspek bukan fizikal (quality).

Seterusnya apakah pula yang dimaksudkan dengan sosiologi pembangunan? Sosiologi pembangunan merupakan rangkuman di antara kedua-dua maksud seperti yang dibincangkan di atas. Lebih mudah ia merujuk kepada kajian-kajian ke atas pembangunan dengan menggunakan pendekatan sosiologi.

No comments:

Post a Comment