Saturday, January 30, 2010

Nota 1: Theoretical Framework

...banyak soalan ditanya kepada saya apakah itu kerangka teoritikal dalam penyelidikan bagi tujuan praktikum mahupun latihan ilmiah..kerangka teoritikal merujuk kepada beberapa kompenan dalam satu penyelidikan..kompenan tersebut ialah konsep, ulasan karya berdasarkan kajian sebelum ini, teknik pengumpulan data dan analisis ke atas data yang telah dikumpulkan..

...tetapi sebelum itu..perkara yang penting dalam penyelidikan ialah mengenalpasti masalah yang hendak dikaji..jika tak ada masalah maka tak gunalah kita kaji..misalnya, jika kita hidup dalam satu bandar yang tak ada masalah..so tak payahlah kita kaji apa-apa sebab dah tak ada masalah.

...tapi jika kehidupan kita kat bandar tu ada masalah maka adalah sebab untuk kita kaji masalah tersebut..begitu juga dalam organisasi..kalau tak ada masalah maka tak perlu dibuat kajian atau dijalankan sebarang kajian dalam organisasi tersebut..

...secara ringkasnya kajian hanya bermula apabila wujudnya masalah..tak ada masalah maka tak adalah kajian...

No comments:

Post a Comment